Leksykon

Mowa Potoczna, Archaizmy, Slang

Leksykon

#1


Mowa Potoczna
Te słowa są w powszechnym użyciu pośród wszystkich warstw społecznych Rodziny.

 • Anarchista (Anarch) - Spokrewniony buntownik, który przeciwstawia się tyranii starszych. Anarchiści pragną redystrybucji bogactwa i zasobów miasta równo pomiędzy wampiry w nim mieszkające. Oczywiście starsi protestują przeciw temu, gdyż utrzymują swe wpływy od wieków.
 • Bestia (Beast, The) - Nierozwinięte żądze i popędy, które grożą przemianą wampira w bezmyślnego, żarłocznego potwora.
 • Camarilla (Camarilla, The) - Sekta mająca na celu głównie utrzymywanie Tradycji, zwłaszcza Maskarady.
 • Człowiek (Man, The) - Okruch człowieczeństwa, który jest zachowany u wampira iskierka śmiertelności odróżniająca go od Bestii.
 • Diabolizm (Diablerie) - Konsumpcja krwi innego Spokrewnionego aż do Ostatecznej Śmierci. Wampiry wysokiej generacji mogą obniżyć swoją generację przez praktykowanie tego; poszczególni starsi członkowie Rodziny mają tak wyrafinowane gusta, że krew śmiertelnych już im nie wystarcza i muszą spożywać krew wampirzą.
 • Domena (Domain) - Obszar wpływów pojedynczego wampira. Książęta roszczą sobie prawa do całych miast jako swych domen, czasem pozwalając mniejszym wampirom mieć domenę wewnątrz swojej.
 • Dziecko (Childe) - Wampir stworzony w trakcie Przemiany - dziecko jest potomkiem swego ojca. To określenie jest często używane w sposób obraźliwy, wskazując na brak doświadczenia.
 • Elizjum (Elysium) - Miejsce, gdzie wampiry mogą się zebrać i dyskutować bez obaw. Elizjum jest powszechnie ustalane w budynkach oper, teatrach, muzeach i innych miejscach związanych z kulturą.
 • Gehenna (Gehenna) - Zbliżający się Armageddon, kiedy Przedpotopowcy powstaną z letargu i zniszczą rasę Spokrewnionych i resztę świata.
 • Ghul (Ghoul) - Sługa stworzony przez napojenie śmiertelną cząstką wampirzej vitae bez wypijania jego krwi (co spowodowałoby stworzenie potomka).
 • Głód (Hunger, The) - Bodziec do żywienia się, tak jak u dowolnej żyjącej istoty. Dla wampirów, jednakże, Głód zastępuje wszystkie inne żądze.
 • Inconnu (Inconnu) - Sekta wampirów, która odsunęła się od spraw Spokrewnionych i w szczególności Jyhadu. Wielu Matuzalemów, jak mówią plotki, istnieje pośród Inconnu.
 • Jyhad (Jyhad, The) - Tajemna, prowadząca do samozniszczenia wojna, rozpętana pomiędzy pokoleniami. Starsze wampiry manipulują młodszymi, używając ich jako pionków w tej straszliwej grze.
 • Klan (Clan) - Grupa wampirów o wspólnych cechach przekazywanych przez Krew. Jest 13 znanych klanów, wszystkie prawdopodobnie założone przez członków Trzeciego Pokolenia.
 • Koteria (Coterie) - Niewielka grupa lub wataha Spokrewnionych, zjednoczona przez potrzebę wsparcia i czasem wspólne interesy.
 • Krew (Blood) - Dziedzictwo wampira; to, co czyni wampira wampirem. Używane: Wątpię w jej twierdzenia o tak szanowanej Krwi.
 • Książę (Prince) - Wampir, który rości sobie prawo do danej domeny, podtrzymuje te roszczenia przeciw wszystkim innym. Określenie to może odnosić się do obu płci.
 • Księga Nod (Book of Nod, The) - Luźna kolekcja legend i historii Rodziny. Księga Nod opisuje powstanie Rodziny, jednakże nie była nigdy opublikowana w całości. Fragmenty dokumentu i jego wiele częściowych przekładów krąży pośród pewnych warstw Spokrewnionych.
 • Lupin (Lupine) - Wilkołak, naturalny i śmiertelny wróg wampirzej rasy.
 • Łajdak (Rogue) - Wampir, który żywi się krwią innych Spokrewnionych z potrzeby lub perwersji.
 • Maskarada (Masquerade, The) - Zwyczaj ukrywania egzystencji wampirów przed ludzkością. Zaprojektowana, aby chronić Rodzinę przed zniszczeniem z rąk rodzaju ludzkiego, Maskarada została przyjęta po tym, jak Inkwizycja zabiła wielu Spokrewnionych.
 • Ojciec (sire) - Rodzic wampira; Spokrewniony, który go stworzył.
 • Ostateczna Śmierć (Final Death, The) - Kiedy wampir przestaje istnieć, przekracza granicę nieumarłego, a śmierci.
 • Parias (Caitiff) - Wampir nieznanego klanu lub w ogóle bez żadnego klanu. Pariasi są typowi dla wysokich generacji, gdzie krew Kaina jest zbyt słaba, aby określić zgodne cechy.
 • Pijak (Lush) - Wampir, który ma w zwyczaju picie krwi z naćpanych lub pijanych śmiertelnych, aby doświadczyć ich odurzenia.
 • Pocałunek (Kiss, The) - Picie krwi, w szczególności ze śmiertelnika. Pocałunek powoduje uczucie ekstazy u tych, którzy go otrzymują.
 • Pokolenie (Generation) - Ilość "kroków" pomiędzy wampirem i mitycznym Kainem; jak daleko pochodzi od Pierwszego Wampira dany wampir.
 • Przemiana (Becoming, The) - Moment przejścia od dziecka do wampira o pełnym statusie. Dopóki potomek nie zostanie uznany przez ojca za gotowego, oraz nie uzyska aprobaty księcia, nie może dostąpić Przemiany.
 • Pustkowie (Barrens, The) - Obszary miasta nie dostosowane do życia, zawierające cmentarze, opuszczone budynki, tereny zniszczone przez przemysł itp.
 • Rodzina (Kindred) - Rasa wampirów jako całość lub pojedynczy wampir (Spokrewniony). Według plotek to określenie powstało około XV i XVI wieku, po Wielkiej Rewolucji Anarchistów. Wampiry Sabatu szydzą z tego pojęcia.
 • Ruch Anarchistów (Anarch Movement, The) - Sekta w Camarilli składających się z Anarchistów, którzy chcą zreformować lub obalić rządy starszych.
 • Sabat (Sabbat, The) - Sekta wampirów odrzucająca człowieczeństwo, akceptując swoją okrutną naturę. Sabat jest bestialski i agresywny. Woli raczej panować nad śmiertelnymi, niż się przed nimi ukrywać.
 • Schronienie (haven) - Dom wampira; tam gdzie znajduje azyl przed słońcem.
 • Sekta (Sect) - Grupa Spokrewnionych zjednoczona przez wspólną filozofię. Trzy najszerzej znane sekty obecnie zamieszkujące noc to Camarilla, Inconnu i Sabat.
 • Spokrewnienie (Embrace, The) - Akt transformacji śmiertelnika w wampira. Przeistoczenie wymaga wypicia całej krwi ofiary i następnie zastąpienie krwi tej ofiary odrobiną swojej własnej.
 • Starszy (Elder) - Wampir, który doświadczył trzy lub więcej wieków nieżycia. Starsi są najbardziej aktywnymi uczestnikami Jyhadu.
 • Więź Krwi (Blood Bond) - Mistyczna moc nad innym osobnikiem, zrodzona przez trzykrotne przyjęcie krwi określonego wampira; przyjęcie krwi od wampira jest uznaniem jego władzy.
 • Żółtodziób (fledgeling) - Nowo stworzony wampir wciąż pod ochroną swojego starszego.
 • Życie (Life, The) - Eufemizm określający krew śmiertelnych. Wielu Spokrewnionych uznaje to określenie za sztuczne i zużyte.
 • Żywiciel (Vessel) - Źródło vitae dla życia lub przyjemności, głównie człowiek.Archaizmy
Starsi z reguły używają tych sformułowań, które istniały na długo przed współczesnymi nocami. Doradzane jest używanie tych słów ostrożnie - w pewnym towarzystwie ich użycie może zostać uznane za śmiesznie anachroniczne, ale w innym towarzystwie, na przykład, mogą być zrozumiane jako propaganda starszych.

 • Amarant (Amaranth) - Akt spożywania krwi innego członka Rodziny(vide Diabolizm).
 • Ancillae (Ancilla) - "Udowodniony" wampir, pomiędzy starszymi i nowicjuszami.
 • Antitribu (Antitribu) - "Anty-Klan" lub pojedynczy wampir, który odwrócił się od Sekty, którą wspał jego klan (najczęściej poprzez dołączenie do Sabatu). Niektóre antitribu wyewoluowały do nowych linii krwi.
 • Autarkis (Autarkis) - Spokrewniony, który pozostaje na uboczu większej społeczności wampirów danego miasta i często domawia uznania praw księcia.
 • Bydło (kine) - Określenie śmiertelników, mocno obraźliwe. Zwrot "Rodzina i bydło" (Kindred and kine) oznacza cały świat; wszystko.
 • Canaille (Canaille) - Kanalia. Leniwe masy ludzkości, pozbawione kultury i nieprzyjemne. Kanalie są postrzegane głównie jako źródło pożywienia.
 • Cauchemar (Cauchemar) - Koszmar. Wampir, który pije wyłącznie ze śpiących ofiar.
 • Consanguineous (consanguineous) - Dosłownie "z tej samej krwi", w szczególności w odniesieniu do pochodzenia. Pokrewieństwo. Użycie: Ten wampir jest Spokrewniony z Hardestadtem Starszym, jest jego dzieckiem.
 • Dawca (Domitor) - Pan ghula; żywi go krwią i wydaje mu polecenia.
 • Dżentelmen (Gentry) - Spokrewniony, który poluje w nocnych klubach, barach i innych dzielnicach czerwonych świateł, gdzie śmiertelni poszukują rozrywki.
 • Golkonda (Golconda) - Legendarny stan wampirzej transcendencji; prawdziwe panowanie nad Bestią i równowaga pomiędzy przeciwstawnymi popędami i wyższymi uczuciami. W plotkach porównywana do Nirwany śmiertelnych, o Golkondzie częściej się mówi, niż się ją osiąga.
 • Humanista (Whig) - Pogardliwe okręslenie dla wampira, który interesuje się światem śmiertelnych i aktualnymi wydarzeniami.
 • Humanitas (Humanitas) - Stopień, w jakim Spokrewniony wciąż zachowuje swe człowieczeństwo.
 • Istota (Wight) - Człowiek, mężczyzna, śmiertelnik.
 • Kainita (Cainite) - Wampir, przedstawiciel rasy Kaina.
 • Kunktator (Cunctator) - Wampir, który unika zabijania przy dawaniu Pocałunku; zabiera tak niewiele krwi, aby uniknać sprowadzenia śmierci na swoją ofiarę.
 • Lextalionis (Lextalionis) - Kodeks Rodziny i system karania występków. Sugeruje sprawiedliwość biblijną lub tę z kodeksu Hammurabiego - oko za oko - i karanie zgodne ze skargą.
 • Łowca czarownic (Witch-hunter) - Śmiertelnik, który poszukuje i niszczy wampiry.
 • Matuzalem (Methuselah) - Wampir, który istnieje przez milenia lub więcej; starszy, który już dłużej nie istnieje pomiędzy społecznością Rodziny. O Matuzalemach mówi się, że pochodzą z Piątego i Szóstego Pokolenia.
 • Niewolnik (Thrall) - Wampir związany Przysięgą Krwi po trzykrotnym wypiciu krwi innego członka Rodziny.
 • Neonata (Neonate) - Młody członek Rodziny, niedawno Przemieniony.
 • Ozyrys (Osiris) - Wampir, który tworzy wokół siebie kult, aby zdobywać pożywienie. W miarę jak mijają tysiące lat, kulty Ozyrysa zaczynają być coraz powszechniejsze.
 • Papillon (Papillon) - Dzielnica czerwonych świateł; obszar miasta pełny nocnych klubów, burdeli, kasyn i innych miejsc o złej reputacji. Główny teren łowiecki miasta, gdzie znikanie ludzi idzie w parze z ogólnym niszczeniem obszaru.
 • Pijawka (Leech) - Człowiek, który pije wampirzą krew, zachowując przy tym wolną wolę.
 • Praxis (praxis) - Prawo książąt do rządzenia; prawo księcia do domeny. To określenie odnosi się również do kwestii polityki księcia i indywidualnych postanowień i posunięć.
 • Primogen (Primogen) - Przywódcy danego miasta; rządzące ciało starszych, zazwyczaj złożone z jednego członka każdego klanu obecnego w mieście.
 • Progenitura (Progeny) - Wszystkie dzieci danego wampira razem wzięte. Mniej formalny i pochlebny jest termin Pomiot.
 • Przedpotopowy (Antediluvian) - Przedstawiciel przerażającego Trzeciego Pokolenia, jedni z najstarszych żyjących w Rodzinie.
 • Przysięga Krwi (blood oath) - Więź krwi.
 • Rozbójnik (Footpad) - Żywi się z wyrzutków i śmieci społecznych. Rozbójnicy są często poniżani i nie mogą utrzymywać stałych schronień.
 • Ród (Lineage) - Genealogia wampira; ojciec Spokrewnionego, ojciec ojca itd.
 • Syrena (Siren) - Wampir, który uwodzi śmiertelnych, aby pić ich krew, i zabiera tylko niewielką jej ilość, tak aby unikać ich śmierci.
 • Szczenię (Whelp) - Pogardliwy termin dla młodych członków Rodziny, pierwotnie odnosił się do własnego potomstwa.
 • Świta (Retainer) - Ludzie służący wampirzemu panu. To określenie jest prawie zanikające, odnosi się do czasów, kiedy wampiry utrzymywały olbrzymie grupy śmiertelnych, służących w posiadłości.
 • Tchnienie (Suspire) - Ostatni etap wędrówki, tuż przed osiągnięciem Golkondy.
 • Trzeci Śmiertelny (Third Mortal, The) - Kain, który został wyrzucony z raju i stał się Pierwszym Wampirem.
 • Vitae (Vitae) - Krew.
 • Władca (Regnant) - Spokrewniony, panujący nad innym dzięki Więzom Krwi.
Slang
Te powiedzenia są slangiem, współczesnymi odpowiednikami starszych zwrotów, które wypadły z użycia ze względu na swoje powiązanie ze starszymi rangami. Mają wiele znaczeń, gdyż są nieodłączne młodszym członkom Rodziny, którzy pragną ustanowić swą własną kulturę wampirzą.

 • Bankowość (banking) - Praktyka podejmowania krwi z banków krwi i szpitalnych rezerw. Ta krew jest mało smaczna, chociaż pożywi wampira, zaś starsi członkowie Rodziny unikają tej formy zaspokojenia głodu. Spokrewniony to praktykujący jest znany jako Bankier.
 • Casanova (Casanova) - Wampir, który uwodzi śmiertelnych, aby zabrać ich krew, ale ich nie zabija. Casanova zazwyczaj wymazują z pamięci swych żywicieli ślad swojej obecności (Vide Cauchemar).
 • Czarna Ręka (Black Hand) - Inna nazwa sekty znanej jako Sabat.
 • Ćpun (head) - Spokrewniony pijący krew ludzi, którzy znajdują się pod wpływem narkotyków lub alkoholu, by w ten sposób doświadczyć tych samych doznań.
 • Dawca (donor) - Sarkastyczne określenie żywiciela, najczęściej człowieka.
 • Festyniarz (Butterfly) - Obraca się wśród ludzi z wyższych sfer i pije wyłącznie ze sławnych i bogatych.
 • Kocur (Alleycat) - Wampir, który nie ma stałego schronienia, każdej nocy nocuje w innym miejscu. To określenie odnosi się także do Spokrewnionych, którzy piją wyłącznie z bezdomnych, włóczęgów i innych niskich warstw społecznych.
 • Kokietka (Tease) - Rodzaj żeński dla Casanovy (Vide).
 • Krwawa Mary (blood doll) - Człowiek, który dobrowolnie daje swoją krew wampirowi. Większość Krwawych Mary doznaje perwersyjnej satysfakcji z Pocałunku i aktywnie szuka wampirów, którzy wezmą od niej vitae.
 • Krwiodawca (Juicebag) - Pogardliwe określenie dla śmiertelnych, wskazuje na to, że są zbiornikiem pożywienia. Bardziej pogardliwe określenie to Żyła (juice box).
 • Lenno (Fief) - Sarkastyczne określenie na wampirzą domenę, odnoszące się w szczególności do księcia.
 • Lunapark (Rack, The) - Teren łowiecki, w którym są bary, nocne kluby, burdele i inne lokale rozrywkowe (vide Papillon).
 • Łowca głów (Headhunger) - Wampir polujący i pijący krew z innych Spokrewnionych (vide Łajdak).
 • Pastuch (Farmer) - Określenie na wyśmiewane wampiry, które odrzucają picie ludzkiej krwi, a zamiast tego żywią się na zwierzętach.
 • Przeklęci (Damned, The) - Rasa Spokrewnionych; wszystkie wampiry.
 • Rewir (Turf) - Współczesne określenie domeny; może odnosić się także do obszaru znajdującego się pod wpływami danego gangu.
 • Rodowód (bloodline) - Dziedzictwo wampira (vide Ród).
 • Rozpustnik (Rake) - Odwiedzający Lunapark, szczególnie w celu picia krwi (vide Dżentelmen).
 • Sennik (Sandman) - Wampir pijący krew tylko śpiących ofiar.
 • Sępienie (Slumming) - Praktyka picia krwi tylko z bezdomnych i opuszczonych lub innych wyrzutków społecznych; ten, kto czyni to regularnie, znany jest jako Sęp (Slummer).
 • Snajper (Stalker) - Śmiertelny polujący i niszczący Spokrewnionych (vide Łowca czarownic).
 • Ssak (Lick) - Wampir; jeden z rasy Spokrewnionych.
 • Urodziny (Change, The) - Chwila gdy człowiek przestaje być człowiekiem i staje się członkiem Rodziny.
 • Wegetarianin (Vegetary) - Pogardliwe określenie wampira, który pije tylko krew zwierząt (vide Pastuch).
 • Zaraz (Blister) - Wampirza Dama Tyfusowa. Wampir, który nabawił się ludzkiej choroby i zaraża nią każdego żywiciela, z którego pije.


Odpowiedz

Wróć do „Inne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron