Bloodlines - RejestracjaRegulamin Forum
Image Image Image Image Image Image ImageBloodlines to forum będące sieciową platformą do tekstowej gry fabularnej w uniwersum Wampir: Maskarada, będące częścią Świata Mroku. Każdy użytkownik dokonujący rejestracji na tym forum ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem. Zasady użytkowania forum odnoszą się również do czatu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania i wszelkie naruszenia tych zasad będą stosownie karane.

Należy pamiętać, że członkowie Administracji oraz Narratorzy to również ludzie i gracze. Tak jak każdy, mają prawo do pomyłek i błędnej oceny sytuacji. To również ludzie pracujący z ograniczonym czasem wolnym, dlatego nie należy oczekiwać, że będą obecni na forum cały czas. Uprasza się o uszanowanie czasu kadry forum Bloodlines.

I. Postanowienia Ogólne

  1.1 Na forum Bloodlines obowiązują zasady etykiety oraz netykiety. Oznacza to, że od użytkowników wymaga się kulturalnego zachowania, a wszelkie przejawy nieetycznych zachowań, takich jak oczernianie, obrażanie, naśmiewanie się z graczy lub inne sposoby uwłaczania będą karane natychmiastowo i bezwzględnie, bez możliwości wytłumaczenia się czy odwołania.
   1.1a Na forum nie istnieją tematy tabu pod względem rozgrywki fabularnej. Jednakże obowiązuje absolutny zakaz umieszczania na forum treści pornograficznych, rasistowskich, jakkolwiek uwłaczających innym użytkownikom lub ich poglądom i wszelkich innych treści uznanych za nieetyczne.
   1.1b Dotyczy to nie tylko postów na forum, ale również treści umieszczonych w profilu oraz podpisie użytkownika.
   1.1c Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia nieregulaminowych treści z forum i profilu użytkownika.

  1.2 Obowiązuje wymóg poprawnej polskiej pisowni. Należy zwracać szczególną uwagę na właściwą składnię zdań oraz ortografię.
   1.2a Zabrania się pisania tak zwaną "TrAwKą" czy stosowania podobnych, dziwacznych form.
   1.2b Posty w tematach fabularnych należy pisać w trzeciej osobie, wypowiedzi zaczynając od myślników. Długość tych postów nie ma szczególnie dużego znaczenia, aczkolwiek powinny być treściwe i napisane z sensem.

  1.3 Zabrania się ogólnie pojętego spamowania, nagminnego nadpisywania postów itp. Do zmiany treści posta służy opcja Edytuj.
   1.3a Za spam uznawane są wszelkie fabularne posty składające się z maksymalnie jednego zdania lub wyłącznie z emotikony czy offtopu, w którym brak jakiejkolwiek treści odnoszącej się do czynów fabularnych. Nie dotyczy działu offtopowego Bar za Miastem.
   1.3b Treść uznana za spam będzie przez administrację usuwana celem utrzymania na forum porządku oraz zdrowej atmosfery.

  1.4 Zabrania się publikowania reklam w jakiejkolwiek formie, czy to tekstowej czy w formie grafik, bez zgody administracji. Dotyczy to postów, shoutboxa, profilu i podpisu użytkownika itp. Współpraca i wymiana reklamowa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem prywatnych kanałów.
   1.4a Chcąc nawiązać współpracę z Bloodlines, należy wysłać prywatną wiadomość do Caine'a za pośrednictwem forum, facebooka lub discordzie.
   1.4b Używanie publicznych kanałów celem publikowania reklam bez uzyskania zgody będzie karane blokadą konta.

  1.5 Nazwa użytkownika powinna składać się z imienia, imienia i nazwiska, nazwiska lub pseudonimu postaci.
   1.5a Zabrania się używania w nazwie użytkownika cyfr i znaków specjalnych.
   1.5b Zabrania się wykorzystywania imion sławnych postaci z jakiejkolwiek epoki.
   1.5c Administracja ma prawo do zablokowania lub usunięcia kont, których nazwy nie spełniają powyższych wymogów.
   1.5d Nazwa użytkownika może być zmieniona przez administrację na wyraźną prośbę użytkownika.

  1.6 Awatar użytkownika domyślnie powinien przedstawiać fotografię realnej postaci; aktora, modela itp. bądź zbliżone do realnego obrazu osoby grafiki 3d i rysunki. Awatar użytkownika może być zmieniony wyłącznie przez administrację forum po uprzednim zaakceptowaniu karty postaci użytkownika i zawartej w niej grafiki.
   1.6a Domyślnie nie są dozwolone mangowe obrazki ani inne grafiki przedstawiające karykaturalne, mocno oddalone od rzeczywistości obrazy postaci. Dozwolone są realnie wyglądające - mówiąc o Wampirze - grafiki 3d i rysunki, choć mocno zaleca się przeszukanie sieci w poszukiwaniu postaci w filmów.
   1.6b Rozdzielczość nadesłanej przez użytkownika fotografii powinna być nie mniejsza niż 500pikseli wysokości na 375pikseli szerokości.
   1.6c Zaakceptowana grafika zostanie wklejona w dopasowaną do layoutu forum ramkę. Więcej informacji poniżej.
   Awatar Użytkownika | 
   Awatary na forum Bloodlines są pod pełną kontrolą administracji ze względu na potrzebę utrzymania jednolitego stylu forum, którego częścią są również awatary. Wyłącznie gracze, których postacie wraz z fotografiami zostały zatwierdzone mogą posiadać na swoim profilu awatar przedstawiający ich bohaterów.

   Awatary są tutaj dopasowane do stylu forum i mają jednakowe rozdzielczości. Każda grafika przed dodaniem do profilu użytkownika zostaje w niewielkim stopniu zmodyfikowana kolorystycznie i oprawiona w ramkę, a prócz tego nadany zostaje jej efekt rysunku.

   Dla przykładu porównanie oryginalnej grafiki oraz finalnej wersji awatara jednego z bohaterów niezależnych sagi "Bloodlines: Chicago 1920"

   Image

   Należy pamiętać, że zaakceptowane zostaną wyłącznie fotografie prawdziwych postaci, takich jak modele, aktorzy czy inni celebryci, których zdjęć nie brakuje i każdy znajdzie coś dla siebie. W przypadku postaci wampirów, z oczywistych względów należy unikać fotografii, na których bohaterowie widnieją skąpani w świetle słonecznym. Aczkolwiek jeżeli nie będzie innej opcji, administracja podejmie się nieco głębszej obróbki.

   Warto zauważyć, że mimo iż mogłoby się zdawać, że jest to nieco problematyczny proces, to gwarantuje to większą swobodę w wykonaniu fizycznego opisu bohatera. Dla przykładu, można samemu zdecydować jakiego koloru bohater ma oczy lub włosy, nie będąc ograniczonym do tego, co widać na fotografii, będącej teraz pozbawionej koloru.

   Prosimy aby przesyłać fotografie w rozdzielczości zbliżonej do 375pikseli szerokości i 500pikseli wysokości. Nie są to rozdzielczości widoczne przy postach, jednakże awatary w pełnej rozdzielczości są widoczne w profilu użytkownika oraz w karcie postaci, dlatego celem uniknięcia zbędnej pikselozy prosimy o zapewnienie zdjęcia o odpowiedniej rozdzielczości.
   1.6d Zasady poszczególnych kampanii i sag względem awatarów mogą odbiegać od norm wyznaczonych w niniejszym regulaminie.

  1.7 Podpis użytkownika powinien na ogół pozostać pusty, aczkolwiek może zawierać, opcjonalnie, krótki cytat postaci, lub inną treść związaną z kierowanym bohaterem, lub też notkę o innych kierowanych przez gracza postaciach. Większość informacji o postaci widoczna jest jednak w samym profilu użytkownika, to też nie ma konieczności ich publikowania w samym podpisie.
   1.7a Zabrania się umieszczania w podpisie jakichkolwiek grafik, bannerów, reklam lub odnośników do zewnętrznych stron internetowych oraz jakichkolwiek treści nie związanych z kierowanymi postaciami.
   1.7b Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia nieregulaminowej treści z podpisu użytkownika.

  1.8 Jedno konto na forum to jedna postać przypisana do jednej, konkretnej kampanii lub sagi. Zależnie od zasad obowiązujących na forum danej kampanii lub sagi, gracz może utworzyć więcej niż jedną postać w określonych tam odstępach czasu.
   1.8a Gracz chcący stworzyć nową postać w tej samej lub innej sadze lub kampanii, musi stworzyć nowe konto i napisać nową kartę postaci.
   1.8b Wszystkie konta gracza mogą, a także powinny, być przypisane do tego samego adresu email. Opcja ta istnieje przede wszystkim ze względu na zapewnienie wygody graczom bez potrzeby usuwania starych kont lub tworzenia osobnych adresów email.
   Regulamin forum danej kampanii/sagi reguluje kwestie interakcji postaci graczy, śmierci postaci itp.

  1.9 Zabrania się przenoszenia frustracji i konfliktów z lub do życia prywatnego i rozpoczynania otwartych kłótni na forum. To co dzieje się w grze, ma zostać w grze, a to co dzieje się w życiu prywatnym, ma zostać właśnie tam.
   1.9a Uczestnicy wszelkich kłótni i otwartych konfliktów na forum publicznym będą stosownie karani.


II. Kreacja Bohatera

  2.1 Na forum Bloodlines rozgrywkę można rozpocząć tworząc kartę postaci w odpowiednim do tego dziale wewnątrz forum jednej z rozgrywanych kampanii lub sag.
   2.1a Obecnie na forum Bloodlines rozgrywana jest jedna saga "Bloodlines: Chicago 1920", ale z czasem pojawią się inne.

  2.2 Forum każdej kampanii i sagi ma swój własny opis settingu, czyli tła fabularnego oraz czasu i miejsca akcji, a także regulamin i zestaw zasad regulujących proces tworzenia postaci i brania udziału w rozgrywce. Są to obowiązkowe materiały, z którymi należy się zapoznać przed przejściem do kreacji bohatera.
   2.2a Zespół kierujący forum daną kampanią/sagą może odrzucić karty postaci, które nie spełniają ustanowionych wymogów.
   2.2b Zespół kierujący forum daną kampanią/sagą może ukarać gracza, który łamie obowiązujące zasady gry.

  2.3 Każdy gracz, przed rozpoczęciem procesu tworzenia bohatera, musi zapoznać się z instrukcjami odnośnie kreacji bohatera na forum danej kampanii lub sagi, wyjaśniającym proces tworzenia postaci zarówno od strony fabularnej jak i technicznej, dostosowując się do obowiązującego szablonu.
   2.3a Zaznajomienie się z tymi materiałami jest obowiązkowe. Ich nieznajomość będzie jasno widoczna w opublikowanej karcie postaci i jedyną osobą, która na tym ucierpi będzie sam autor, gdyż proces weryfikacji karty postaci będzie przez to znacznie wydłużony.

  2.5 Tworząc bohatera należy mieć na uwadze obowiązujący w danej kampanii setting, czyli tło fabularne oraz epokę i lokację, w jakich rozgrywa się akcja gry.
   2.5a Autor ma obowiązek upewnić się, że w jego tekście nie ma wzmianek o przedmiotach, technologii, filmach, muzyce i ogólnie pojętej sztuce oraz przedstawicielach współczesnej popkultury i innych osobistościach, które pojawiły się lub zyskały sławę później niż okres, w którym rozgrywa się akcja gry.

  2.6 Gotowe karty postaci należy publikować w przeznaczonym do tego dziale, opierając się o szablon obowiązujący na forum danej kampanii lub sagi, gdzie zostaną sprawdzone przez tamtejszy zespół w najbliższym możliwym terminie.
   2.6a Opublikowane karty postaci niewykorzystujące obowiązującego szablonu zostaną natychmiastowo odrzucone lub odesłane do poprawy.

  2.7 Za weryfikację kart postaci na forum danej kampanii lub sagi odpowiedzialna jest Administracja oraz wyznaczeni do tego Narratorzy. Czas potrzebny na weryfikację karty postaci w dużej mierze zależny jest od ilości tekstu, możliwych błędów i aktywności samego autora, która jest wymagana przy dokonywaniu poprawek, a także od ilości nadesłanych kart postaci.
   2.7a Domyślnie, karty postaci sprawdzane są według kolejności w jakiej zostały nadesłane przez graczy. Prośby ani naciski nie będą mieć wpływu na zmianę kolejności sprawdzania kart, a mogą jedynie zaszkodzić graczowi.
   2.7b Podczas weryfikacji karty postaci, brane są pod uwagę między innymi elementy takie jak długość tekstu, treść, składnia, ortografia, zgodność z daną epoką i ogólny sens. Odradza się praktyki powszechnie znanej jako "wodolejstwo".
   2.7c W przypadku odesłania karty postaci przez sprawdzającego do poprawy, autor powinien wykonać zalecone poprawki w terminie określonym przez regulamin forum danej kampanii lub sagi. Jeżeli po tym okresie nie będzie widać zainteresowania ze strony autora, karta postaci zostanie odrzucona.

  2.8 Po pomyślnym przejściu przez proces weryfikacji, t.j. zaakceptowaniu karty postaci, gracz otrzyma dalsze instrukcje i będzie mógł rozpocząć grę.
   2.8a Karta postaci jest najczęściej edytowana przez administrację i wyznaczonych do tego Narratorów w porozumieniu z autorem postaci.


III. Zasady Rozgrywki

  3.1 Treści postów fabularnych powinny zawierać przynajmniej parę złożonych, sensownych zdań odnoszących się do wydarzeń w danej sesji. Tak długo jak post wnosi coś do rozgrywki, pchając ją do przodu, można zamknąć go nawet w kilku linijkach tekstu. Istotnym jest wyłącznie to, by uczestnicy danej sesji widzieli treść, do której mogą się odnieść. Brak tej treści może spowodować zastój w danej sesji.
   3.1a Domyślnie, gracz nagminnie publikujący nader krótkie, nic nie wnoszące do rozgrywki posty, w pierwszej kolejności otrzyma ostrzeżenie, a w przypadku zignorowania ostrzeżenia i dalszego kontynuowania tej praktyki może zostać ukarany, w ostateczności nawet tracąc swoją postać.

  3.2 Zabrania się praktyki powszechnie znanej jako metagaming, czyli wykorzystywanie wiedzy gracza o sytuacji na forum, by zapewnić swojej postaci przewagę. Wykorzystywanie przez postać wiedzy, której fabularnie nie zdobyła i unikanie w ten sposób zagrożenia, czy innych mniej lub bardziej poważnych konsekwencji, będzie karane i poniesie za sobą również negatywne skutki dla postaci gracza.
   3.2a Kary za stosowanie tej praktyki w przypadku jawnej winy gracza nie podlegają odwołaniom.
   3.2b Współpraca dwóch lub więcej graczy w taki sposób, czyli tak zwane kolesiostwo, będzie karana z całą surowością.

  3.3 Zabrania się praktyki powszechnie znanej jako powergaming, czyli wymuszanie na innych postaciach pewnych czynności poprzez opisywanie działań swoich postaci jako automatycznie udanych i opisując/wpływając na czynności postaci, z którymi wchodzi w interakcje. Przykład takiej akcji wygląda następująco: "Samuel kopnął Adriana w brzuch, następnie wykonał podcięcie, Adrian padł na ziemię a Samuel pozbawił go przytomności silnym uderzeniem w głowę". Takie praktyki będą karane i poniesie to za sobą również negatywne skutki dla postaci gracza.
   3.3a Kary za stosowanie tej praktyki w przypadku jawnej winy gracza nie podlegają odwołaniom.

  3.4 Gracze biorący udział w rozgrywce fabularnej powinni odpowiedzieć w swojej turze w jak najbliższym możliwym terminie. Ma to na celu upłynnienie rozgrywki, zachowanie ciągłości fabularnej oraz uniknięcie zastoju, gdyż w przeciwnym razie, brak odpowiedzi któregoś z graczy biorącego udział w danej sesji zablokowałby rozgrywkę pozostałym uczestnikom.
   3.4a W przypadku odnotowania widocznego braku aktywności gracza w otwartej sesji publicznej, pozostali uczestnicy mogą zignorować jego kolejkę i uznać, że bohater kierowany przez nieaktywnego gracza nie odpowiedział, udał się bez słowa na bok lub wyszedł z pomieszczenia. Jest to jedyny wyjątek od reguły zabraniającej powergamingu, uwzględniający wyłącznie te trzy wymienione scenariusze. Nadużywanie przez graczy tej możliwości będzie miało negatywne skutki.
   3.4b Możliwe scenariusze w przypadku odnotowania widocznego braku aktywności gracza biorącego udział w rozgrywce opisane są w podpunkcie 3.8a.

  3.5 Stosunki seksualne mogą odbywać się w tematach fabularnych, jednakże trzeba pamiętać, że Kainici muszą wydać cenne punkty krwi, aby móc ożywić swoje ciało celem zaangażowania się w akt seksualny. Należy także zachować dobry smak i nie nadużywać tej możliwości, czy też zmuszać innych do brania w tym udziału, gdyż nie każdego interesuje taka gra.
   3.5a Niedostosowanie się do tych zasad i opieranie swojej gry na forum wyłącznie lub w większości na erotyce - erotic role play - będzie karane, tak jak i zmuszanie innych graczy do brania udziału w tego rodzaju rozgrywce.

  3.6 Wygląd bohatera należy dopasować do sytuacji na forum i zadbać o to, by był klimatyczny. Jeżeli postać posiada na awatarze tatuaż czy bliznę albo jakiś szczególny element garderoby, natomiast fabularnie chodzi ubrana w podartych ciuchach, należy to zaznaczyć w znajdującym się w podpisie opisie wyglądu bohatera.
   3.6a Wszelkie zmiany w wyglądzie bohatera jakie zaszły w trakcie rozgrywki, muszą być odnotowane w jego fizycznym opisie. Ich brak spowoduje, że gracze będą sugerować się jedynie aktualnym opisem postaci gracza.

  3.7 Każdy bohater ma jedno (nie)życie. Choć nie jest łatwo zabić Spokrewnionego, to jest to możliwe. Nazywa się to Ostateczną Śmiercią, i jeżeli bohater zostanie uśmiercony, przepada na zawsze. Wampir nie powstanie z kupki popiołu ani nie powróci do życia za sprawą magii.
   3.7a Domyślnie, uśmiercenie bohatera może odbyć się wyłącznie pod nadzorem Narratora lub Administratora, jednakże nie jest do tego potrzebna zgoda właściciela postaci. Jeżeli bohater będzie w sytuacji bez wyjścia i śmierć będzie zdawać się nieunikniona, to niestety będzie to koniec dla tej postaci.
   3.7b Gracz którego postać została uśmiercona, traci możliwość dalszego brania udziału w pozostałych wątkach, w których uczestniczył.

  3.8 Gracze uczestniczący w rozgrywce mają obowiązek brać w niej czynny udział i oczywiście przestrzegać przy tym zasad gry opisanych w punkcie III.
   3.8a Jeżeli gracz biorący udział w rozgrywce w pewnym momencie przestał okazywać oznaki aktywności, celem uniknięcia zastoju i zachowania ciągłości fabularnej, Administracja lub prowadzący przygodę Narrator mogą zadecydować o dalszych poczynaniach i losie danego bohatera oraz wykluczyć go z przygody drogą fabularną. Zależnie od sytuacji i poziomu zagrożenia, postać ta może otrzymać ciężkie obrażenia, zapaść w letarg, a nawet zginąć.


IV. Tworzenie Kampanii

  4.1 Na forum Bloodlines, oprócz brania udziału w rozgrywanych kampaniach i sagach, można tworzyć również własne kampanie, a nawet pełnoprawne sagi podobne do istniejących, czy pomniejsze przygody dla mniejszego grona, i zaprosić graczy do brania w nich udziału.
   4.1a Celem utworzenia własnej kampanii lub pełnoprawnej sagi, należy zapoznać się z materiałami informacyjnymi w temacie "Tworzenie Kampanii, Sagi i Przygód" i działać zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

  4.2 Do kreacji własnej kampanii i pełnoprawnej sagi uprawnieni są wszyscy użytkownicy, którzy zaakceptowali postanowienia niniejszego regulaminu, a także zasad i instrukcji opisanych w temacie "Tworzenie Kampanii, Sagi i Przygód".
   4.2a Niezapoznanie się z zawartymi tam informacjami wyklucza możliwość utworzenia własnej kampanii.
   4.2b Użytkownik łamiący obowiązujące na forum zasady, lub zasady i instrukcje tworzenia kampanii, może otrzymać czasowy lub permanentny zakaz ubiegania się o możliwość tworzenia nowych kampanii na forum Bloodlines.

  4.3 Autorzy własnych sag, kampanii i przygód oraz narratorzy będący ich częścią, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu wewnątrz swojego forum i tematów fabularnych.
   4.3a Naruszenia regulaminu, nadużywanie uprawnień, traktowanie użytkowników z brakiem szacunku, itp. będą skutkować karami odpowiednimi do wykroczeń. Skrajne przypadki mogą skutkować całkowitym rozwiązaniem współpracy.

  4.4 Każda saga i kampania musi zawierać własny regulamin forum i zasady gry, które nie mogą w żaden znaczący sposób kolidować z niniejszym, nadrzędnym regulaminem forum.
   4.4a Administracja Bloodlines rezerwuje sobie prawo do zmiany punktów w pełni sprzecznych z punktami niniejszego regulaminu.

  4.5 Forum Bloodlines nie jest platformą do gry czysto erotycznej, to też zabrania się tworzenia rozgrywek opierających się wyłącznie, bądź w większości, na takiej właśnie formie gry.
   4.5a Regulacje odnośnie tak zwanego 'erotic role play' szerzej opisano w punkcie 3.5.


V. Narratorzy

  5.1 Na forum Bloodlines, Narrator - powszechnie znany jako Mistrz Gry - jest osobą, której funkcje to między innymi moderacja forum, kontrolowanie właściwego przebiegu rozgrywki fabularnej, prowadzenie przygód/eventów oraz nadzorowanie dokumentacji i rozwoju postaci graczy.
   5.1a Podczas gdy role członków Administracji przeważnie obejmują praktycznie każdą dziedzinę forumowej rozgrywki, zwykli Narratorzy mają przydzielony ograniczony zakres obowiązków i nie są wszechwiedzący, ani wszechmocni. W związku z tym uprasza się, by nie wymagać od Narratora podejmowania działań w sferze leżącej poza zakresem ich obowiązków.
   5.1b Zignorowanie powyższej prośby i dokonywanie nacisku na Narratora w sferze leżącej poza zakresem jego obowiązków będzie karane przez Administrację forum. W najgorszym przypadku może to skutkować nawet blokadą konta.

  5.2 Narratorzy mają obowiązek wyróżniać swoje posty, celem odróżnienia ich od postów pisanych przez graczy, tym samym dzieląc kolejne tury. Podstawową formą wyróżnienia postów Narratorów jest ramka, choć może też być to niestandardowy kolor czcionki.
   5.2a Kolorowanie tekstu - nie licząc kolorów języka - jest całkowicie zabronione. Gracze koloryzujący treści swoich postów fabularnych poza obcojęzycznymi wypowiedziami będą karani. Z kolei gracze wyróżniający swoje posty w ten sam sposób co Narratorzy będą karani z całą surowością.
   5.2b Zabrania się używania przez graczy kodu cytatu w postach fabularnych. Tak jak niestandardowy kolor czcionki, kod cytatu jest zarezerwowany do użytku wyłącznie w postach Narratorów celem odróżnienia od postów graczy.

  5.3 Regulaminy poszczególnych kampanii i sag regulują szczegóły praw i obowiązków Narratorów.
   5.3a Narratorzy naruszający nadrzędny regulamin forum Bloodlines, lub/oraz regulamin kampanii/sagi, której są częścią, tudzież nie wywiązujący się ze swoich obowiązków, mogą zostać pozbawieni swojej funkcji przez osobę nadrzędną, czyli Administratora danej kampanii lub sagi, czy też, w ostatecznym przypadku, przez głównego administratora forum.


Postanowienia KoŃcowe

Administracja forum Bloodlines zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, informując przy tym użytkowników forum o szczegółach dokonanych w regulaminie zmian.

Treść forum bazuje na serii podręczników do gry "Wampir: Maskarada" autorstwa White Wolf. Na elementy layoutu forum składają się poddane edycji grafiki z sieci.
Image Wszelkie prawa do treści autorskich zastrzeżone. Kopiowanie treści zabronione. © ® ™